23/3/12

Ένα αίσθημα ελευθερίας διαρκεί όσο το χρονικό διάστημα της έλειψης ερωτήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: