21/9/10

Από ερμηνεία σε ερμηνεία
αποκαλύπτεται η πλεύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: