29/5/10

Το μόνο πράγμα που νοιώθει φόβο είναι το επουσιώδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: