27/4/10

Στο κέντρο του χιόνιζε
σκέφτηκα να μείνω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: