13/11/09

Δεν είμαι φιλότεχνος, είμαι ζωγράφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: